ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຖະຫນົນສຸພານຸວົງ
ບ້ານ ອາກາດ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ.ລາວ
ເບີໂທ: 021 5010

ແຜນທີ່ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ